11 มกราคม 2562 เปิดแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในตรัง สร้างรายได้ให้สหกรณ์การเกษตรหรือ ปีละ 3 ล้าน

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-276564

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ตามที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.หรือ สกต.ตรัง ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560. ซึ่งเป็น 1 ใน 38 โครงการจากจำนวนสหกรณ์ 639 รายทั่วประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1.ให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 57 ไร่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจังหวัดตรัง ถือเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดและยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตรหรือ สกต.ปีละ 3 ล้านบาท ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยมีการคืนรายได้สู่ชุมชนทั้งในรูปกองทุน การเสียภาษีให้กับท้องถิ่นและสนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ด้านนางวารุณี นาพอ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า(สกต.)ตรังกล่าวว่า จะมีรายได้เข้ามาในสหกรณ์ฯ เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อดูแลความเป็นอยู่จำนวน 29,000 คน โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบาท และให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และจุดประกายให้มีความคิดดี ๆ นำในการพลังงานสะอาดมาใช้ในบ้าน โดยจะมีแผนใช้งบประมาณตั้งศูนย์เรียนรู้และติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่อยู่ห่างไกลให้มีระบบไฟฟ้าใช้